Tájékoztató

Tárgy: TÁJÉKOZTATÓ biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény alapján

Tisztelt Partnerünk!

A Transurance Többes Biztosítási Ügynök Kft., mint független biztosításközvetítő a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 37.§-ban előírtak szerint, eleget téve jogszabályban foglalt kötelezettségének a következő tájékoztatást adja azon személyek részére, akik a biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosított, vagy a biztosítóval szerződő pozíciójába kerülnek:

  • A Transurance Kft. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) által nyilvántartott független biztosításközvetítő (többes ügynök), székhelye: 1037 Budapest, Táborhegyi út 27., Magyarország.
  • A Transurance Kft. szakmai tevékenységéért maga tartozik felelősséggel, felügyeleti hatósága a PSZÁF, a nyilvántartásról e felügyeleti hatóságnál, illetve annak honlapján kaphat információt (www.pszaf.hu)
  • A Transurance Kft. nem rendelkezik biztosítóban közvetlen vagy közvetett részesedéssel.
  • A PSZÁF vonatkozó iránymutatásainak megfelelően minden hét hétfői napján 8-20 óráig telefonos panaszkezelési lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára a 250 4606 telefonszámon

További panaszfórumok:

  • PSZÁF 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
  • Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest, József krt. 6.)
  • A biztosított (szerződő, károsult, kedvezményezett, engedményes stb.) lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes gazdasági kamara mellett működő békéltető testület, illetőleg a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 28. § (2) bekezdése alapján eljárást kezdeményező szervezet székhelye szerint illetékes gazdasági kamara mellett működő békéltető testület,
  • Pesti Központi Kerületi Bíróság (1051 Budapest, Markó u. 25.), és a Fővárosi Bíróság (1051 Budapest, Markó u. 27.)